Staff

  • Reverend Mark E. Hong: Senior Pastor
  • Deacon Peter Yoo: Education Ministry Supervisor
  • Mrs. Susan Hong: Children’s Ministry
  • Ms. Stacy Hong: Teacher
  • Ms. Charlene Hong: Teacher
  • Ms. Janet Kim: Teacher’s Assistant
  • Mr. Daniel Kang: Teacher’s Assistant
  • Mr. Joshua Kang: Teacher’s Assistant